Home 
Projekt LS 
     Koncepcia LS 
     Spevník pre ľud 
     Liturgia a hudba 
     Ordinárium 
     Próprium 
     LS pre tretie tisícročie  
Redakcia 
Fórum 
     Výzva k odborníkom 
     Výzva k umelcom 
     Tlač, publikácie 
     Internet 
     Rozhlas, TV 
     Školenia, kurzy

 
Liturgický spevník I 
Liturgický spevník II 
Liturgický spevník III 
Procesiové spevy
     Introit 
     Offertorium 
     Communio

Nová tvorba
Direktórium

JKS - výskum postojov k najspievanejšej piesňovej zbierke na Slovensku - Pramenná publikícia. (Výstup projektu KEGA 011KU-4/2015)

Vitajte

na oficiálnej webstránke slovenského spevníka pre katolíkov rímskeho obradu.

Druhý vatikánsky koncil (1962 – 1965) sa stal v živote Cirkvi medzníkom veľkého významu. Priniesol liturgickú reformu a obnovu liturgického spevu, ktorá je plne aktuálna. Jej zámerom je sprítomňovať hodnoty európskej i národnej kultúry a ľudový spev za istých podmienok povýšiť na spev liturgický. Slovenský liturgický spev nadväzuje na tradíciu Jednotného katolíckeho spevníka (JKS) a adaptuje gregoriánsky chorál.

Tvorba slovenského ľudového Liturgického spevníka (LS) v intenciách Druhého vatikánskeho koncilu predpokladá:

  • návrat k liturgickým prameňom;
  • inšpiráciu textov piesní Svätým Písmom;
  • funkčnú, obsahovú a estetickú hĺbku spevov, ktorá približuje k tajomstvu Slova a Eucharistie.

Zapojte sa svojimi pripomienkami do procesu prípravy nových spevov pre Liturgický spevník (LS). Na adrese spevnik@spevnik.sk čakáme Vaše názory, postrehy a skúsenosti s novou tvorbou.

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

© Hudobná subkomisia Liturgickej komisie KBS, 2002 – 2018

Webdesign: logodesingweb.com